Renhornen underhåller till kaffet på Fika! – caféet nere vid älven i Väven.

Lyssna, fika och dansa om du har lust!

Lördag 14 mars kl. 14.00 på Fika! i Väven.

 

Välkomna!
 

renhornen_fika_med_musik_03_head