Skivorna

Genom åren har Första skivan (1968)Hornens hemsökande ljudkonst sköljt över publiken i en aldrig sinande ström av alltid lika avslöjande inspelningar. Vissa av de gamla skivorna har idag kultstatus, och flertalet är rariteter som inte går att få tag i, ens för pengar! Senare års produktioner finns dock fortfarande att köpa vid bandets framträdanden, eller genom att ta kontakt med oss direkt.

 

Vår senaste skiva är Renhornen på nya spår. Den spelades in på en vårkonsert inför Botniabanans stora invigning men blev färdig för försäljning först dagen efter invigningen. Så kan det gå!

 

Liten Renhornen På nya spårLiten His master's boys RenhornenRenhornens 24a