Kontakt

Har du något på hjärtat? Var inte rädd, vi svarar på dina frågor!

Om det gäller våra konserter, spelningar eller turnéer vänder du dig till vår director Jan Linder:

director@renhornen.com

För frågor kring det musikala kontaktar du vår maestro, Johan Friborg. Du når honom på:

maestro@renhornen.com

Vill du skriva om Renhornen? Kontakta vår pressansvariga, Bengt Johansson, på:

press@renhornen.com

Renhornen_bearbeitet-1