En timmes gratis underhållning på cafe’ Fika på Väven där Philip Fowler framförde sitt paradnummer ”Kaffe utan grädde”.

Philip utan kaffe Fikakonsert Renhornen 20180325